Avís legal i política de privacitat

La informació y les fotografes publicades en aquesta web son propietat de Cal Font. Està prohibida l’utilizació de qualsevol material, total o parcialment, sense el consentiment previ de Cal Font.

En compliment de lo disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que:

1. En qualitat de propietari, el responsable d’aquesta web és Cal Font.

2. De qualsevol persona que entri a aquesta web, el servidor obté informació a efectes estadístics, com la direcció IP, data i hora, fitxers descarregats i versió del navegador.

3. En el cas que el client omplís de forma voluntaria qualsevol dels formularis existents a la web, aquestes dades poden ser enmagatzemades per Cal Font.

4. Si l’usuari no s’oposa de forma explícita, les dades proporcionades poden ser utilitzades per enviar informació sobre Cal Font a aquest.

5. Les dades no es cediran a empreses que no formin part del grup, excepte en ocasions que sigui necessari l’enviament d’información postal o transports.

6. D’acord amb la legislació vigent, totes les persones implicades tenen dret a l’accès rectificació i cancel.lació de les seves dades, així com manifestar el desig de no rebre cap tipus d’informació.

Per excercir aquests drets, els destinataris poden solicitar-ho al domicili social mitjançant carta certificada al domicili social de l’entitat.