Blanc Bleu Belga

Raça originària de Bèlgica, amb una musculatura molt desenvolupada amb el 100 % dels animals cuixats. Aquí s’utilitza principalment pel creuament amb d’altres races per obtenir animals amb millor rendiments càrnics.